mask

Audyt fotowoltaiczny

Oferujemy fachowy audyt fotowoltaiczny, prowadzony przez doświadczonych pracowników, specjalizujących się w branży energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach naszej działalności prowadzimy audyt przed montażem instalacji, w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, zarówno w zakresie przygotowania projektu, jak i montażu fotowoltaiki oraz serwisu wykonanych przez nas systemów solarnych.

 

Rodzaje audytu fotowoltaicznego

Istnieje kilka rodzajów audytu fotowoltaicznego. Podstawowym i najważniejszym jest audyt poprzedzający montaż instalacji fotowoltaicznej, polegający on na ocenie możliwości zamontowania paneli słonecznych. Podczas niego kontrolowany jest stan konstrukcji dachu. Odnotowywany jest rodzaj pokrycia dachowego. Sprawdzeniu podlega usytuowanie budynku względem kierunków geograficznych i sposób oświetlenia dachu. Podczas audytu wstępnego konieczne jest również skontrolowanie stanu instalacji elektrycznej w budynku. Na podstawie audytu przygotowywany jest projekt, uwzględniający montaż paneli słonecznych oraz infrastruktury związanej z instalacją.

Audyt w trakcie montażu fotowoltaiki jest usługą opcjonalną, polegającą na kontroli poprawności przebiegu prac. Kolejnym rodzajem kontroli instalacji jest audyt po zakończeniu montażu. W czasie wizyty u klienta ocenie poddawana jest poprawność wykonania, zgodność z projektem oraz zgodność z normami. Po uruchomieniu systemu fotowoltaicznego sprawdzana jest konfiguracja i mierzone są parametry instalacji.