mask

Od czego zależy kwota dofinansowania do paneli słonecznych?

Wytyczne Unii Europejskiej, dotyczące udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu prądu, zakładają konieczność dążenia do zwiększenia liczby instalacji OZE w krajach członkowskich. Dzięki temu również w Polsce pojawiają się liczne programy, w ramach których możliwe jest uzyskanie dofinansowania fotowoltaiki. Mają one zachęcić potencjalnych inwestorów do montażu paneli słonecznych. Zobacz, jakie rodzaje dofinansowań instalacji fotowoltaicznych można uzyskać i od czego zależy wysokość dopłat.  

Dopłaty do fotowoltaiki jako zachęta do inwestycji

Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej, wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu klimatycznego – zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całościowym zużyciu prądu. Ten ambitny cel wymaga stopniowego przechodzenia na produkcję energii w ekologicznych elektrowniach, wykorzystujących takie źródła jak promieniowanie słoneczne, wiatr czy woda. 

Skuteczność fotowoltaiki sprawia, że bardzo wielu posiadaczy domów jednorodzinnych oraz budynków firmowych decyduje się na montaż właśnie tego typu instalacji. Dodatkową zachętą, oprócz realnych oszczędności związanych z produkcją prądu we własnym zakresie, jest możliwość uzyskania dofinansowania fotowoltaiki. Istnieje kilka programów, do których zgłosić się mogą osoby zainteresowane montażem paneli słonecznych – zarówno osoby prywatne, jak i właściciele przedsiębiorstw.  

Jakie programy dofinansowują fotowoltaikę?

Aktualnie dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych można uzyskać w ramach kilku programów:

  • Mój Prąd,
  • Agroenergia,
  • Czyste Powietrze,
  • Energia Plus,
  • Ulga termomodernizacyjna.

Kolejna edycja programu Mój Prąd rozpoczyna się w lipcu 2021 roku. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, wytwarzające prąd na własne potrzeby. Muszą one mieć zawartą umowę z operatorem sieci energetycznej, regulującą kwestię odprowadzania nadwyżek. W ramach 3 edycji programu można uzyskać dotację sięgającą nawet 50% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może jednak wynosić więcej niż 3000 zł na jedną instalację.  

W programie Agroenergia mogą wziąć udział rolnicy indywidualni, posiadający lub dzierżawiący ziemię o powierzchni od 1 do 300 hektarów. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania fotowoltaiki, pompy ciepła oraz elektrowni wiatrowej. Wysokość dopłat uzależniona jest od mocy instalacji. W przypadku instalacji o mocy 10-30 kW może to być do 20% kosztów, nie więcej jednak niż 15 000 zł. W przypadku instalacji o mocy 30-50 kW jest to do 13% kosztów i nie więcej niż 20 000 zł. 

Program Czyste Powietrze dedykowany jest właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych. Zakłada on możliwość uzyskania pożyczki na inwestycje termomodernizacyjne, w tym również na fotowoltaikę. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę starych urządzeń na nowe, ekologiczne.

Dla firm przeznaczony jest program Energia Plus. Przedsiębiorstwa, które chcą zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, mogą ubiegać się o pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych lub dotację do 50% kosztów kwalifikowanych. 

Ważnym przedsięwzięciem jest również ulga termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć kwotę związaną z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w zeznaniu podatkowym. W ramach ulgi można odliczyć również koszty innych inwestycji, związanych z termomodernizacją domu jednorodzinnego. Maksymalna wysokość ulgi to 53 000 zł.  

Od czego zależą kwoty dofinansowań?

Kwoty dofinansowań instalacji fotowoltaicznych zależne są od programu, w którym bierze udział inwestor. Poszczególne programy różnią się od siebie nie tylko stawkami, ale także zasadami. Niektóre dedykowane są firmom, inne zaś właścicielom domów jednorodzinnych. Niekiedy znaczenie dla wysokości dotacji ma również moc instalacji. Warto pamiętać, że wszystkie programy posiadają limity dopłat. Dotacje mogą sięgać nawet 50% kosztów przedsięwzięcia, nigdy jednak nie pokryją wszystkich wydatków, związanych z inwestycją. Zmniejszają za to koszt instalacji, co sprawia, że zwraca się ona znacznie szybciej. 

Planując montaż instalacji fotowoltaicznej, można rozważyć skorzystanie z dofinansowania. Przy wyborze odpowiedniego programu i przygotowaniu wniosków do niego, warto skorzystać z pomocy specjalistów od fotowoltaiki. Dzięki temu proces ubiegania się o dotację przebiegnie szybko, sprawnie i skutecznie.