mask

Na czym polega montaż paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne montowane są najczęściej na dachach domów. Można ułożyć je na wielu pokryciach dachowych. Sprawdzają się na połaciach o różnych kątach nachylenia, pod warunkiem jednak, że zachowane zostaną podstawowe zasady montażu. Zobacz, na co trzeba zwrócić uwagę podczas instalowania paneli fotowoltaicznych oraz jakie wymogi musi spełniać ich usytuowanie.  

Gdzie mogą zostać zamontowane panele fotowoltaiczne?

Istnieje kilka wymogów dotyczących montażu paneli solarnych, których spełnienie zapewnia prawidłowe działanie instalacji i jej optymalną wydajność w dostarczaniu energii elektrycznej pochodzącej ze słońca. Pierwszy z nich dotyczy orientacji względem słońca. W naszych warunkach klimatycznych wskazane jest instalowanie modułów PV na południowych połaciach dachowych. Są one najbardziej wyeksponowane na działanie promieni słonecznych. Warto przyjrzeć się również najbliższemu otoczeniu budynku, na którym zamontowane mają zostać panele słoneczne. Rosnące blisko drzewa czy znajdujące się w pobliżu wysokie budynki mogą zacieniać dach, zmniejszając tym samym produkcję energii. 

Drugim wymogiem, który należy wziąć pod uwagę podczas montażu paneli fotowoltaicznych, jest kształt dachu. Optymalny kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 35 stopni. Zapewnia on największą roczną produkcję energii słonecznej. Niewielkie odchylenie od tej wartości, wynoszące +/- 15 stopni, nie powoduje znacznych strat energii. Jeśli jednak nachylenie połaci znacząco odbiega od wskazanego optymalnego kąta, konieczne jest zastosowanie specjalistycznych konstrukcji wsporczych.   

Jak przebiega montaż paneli solarnych?

Panele fotowoltaiczne mogą zostać zamontowane na różnych pokryciach dachowych, w tym między innymi na dachówce ceramicznej, blachodachówce, blasze trapezowej, goncie bitumicznym oraz papie. Zależnie od tego, czym pokryty jest dach, konieczne jest zastosowanie dedykowanych elementów kotwiących. Projekt instalacji musi uwzględniać również powierzchnię dachu oraz jego nośność.

Montaż instalacji solarnej składa się z kilku etapów. Na początku należy przygotować elementy kotwiące. W przypadku dachówki ceramicznej oraz blachodachówki przykręcane są one do krokwi. W przypadku blachy trapezowej, papy oraz gontu bitumicznego uchwyty montuje się natomiast bezpośrednio do połaci dachowej. Następnym etapem jest przykręcenie aluminiowych profili do przygotowanych uprzednio wsporników. Na profilach układane są natomiast moduły fotowoltaiczne. 

Dzięki zastosowaniu omówionej wyżej konstrukcji możliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy panelami a powierzchnią dachu. Pozwala to na zapewnienie solarom naturalnej wentylacji. W przypadku dachów płaskich oraz nieznacznie nachylonych konstrukcja wsporcza pozwala również zoptymalizować kąt nachylenia paneli, dzięki czemu mogą one pracować wydajniej.

Profesjonalny montaż i odpowiedni projekt są gwarancją wydajnego, bezawaryjnego działania systemu fotowoltaicznego. Dlatego właśnie warto zlecić to zadanie doświadczonym, wykwalifikowanym specjalistom.