mask

Jakie są warunki dofinansowania fotowoltaiki?

Dążenie do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii przyczynia się do powstawania coraz większej liczby programów dotujących montaż nowoczesnych instalacji. Planując inwestycję w fotowoltaikę, warto zapoznać się z różnymi możliwościami jej dofinansowania. Zachęcamy do zapoznania się z listą programów dotujących instalacje fotowoltaiczne i warunkami, jakie należy spełnić, by wziąć w nich udział.

Programy dotujące instalacje fotowoltaiczne

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, kraje członkowskie powinny dążyć do stopniowego zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całościowym rocznym zużyciu energii. Upowszechnienie ekologicznych rozwiązań w wielu państwach wymaga nie tylko popularyzacji i zwiększenia świadomości ekologicznej, ale także zachęty w postaci dopłat. Dlatego też pojawia się coraz więcej możliwości pozyskiwania środków na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dofinansowanie fotowoltaiki możliwe jest w ramach takich programów jak:
    • Mój Prąd,
    • Czyste Powietrze,
    • ulga termomodernizacyjna,
    • Agroenergia,
    • Energia Plus.

Program Agroenergia przeznaczony jest dla rolników. Inicjatywa Energia Plus dedykowana jest natomiast przedsiębiorcom. Właściciele domów jednorodzinnych mogą zaś skorzystać z programów Mój Prąd, Czyste Powietrze, a także odliczyć wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną od podatku dzięki uldze termomodernizacyjnej. 

Warunki udziału w programie Mój Prąd

Program Mój Prąd, dzięki bardzo dużemu zainteresowaniu, doczekał się w Polsce kolejnej edycji. W ramach tej akcji możliwe jest uzyskanie dotacji na domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, podłączone do sieci energetycznej. Aby zakwalifikować się do programu, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, moc instalacji musi mieścić się w przedziale 2-10 kW. Po drugie, instalacja powinna być już uruchomiona i podłączona do sieci, a właściciel powinien posiadać odpowiednią umowę na zakup i dystrybucję energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Po trzecie, instalacja musi być nowa. Dofinansowania nie obejmują bowiem rozbudowy systemów fotowoltaicznych.

W ramach programu Mój Prąd można uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów inwestycji. Kwota ta nie może przekraczać 3000 zł. 

Jak wziąć udział w programie Czyste Powietrze?

Środki finansowe na montaż fotowoltaiki można uzyskać również w ramach akcji Czyste Powietrze, choć nie jest ona dedykowana wyłącznie tego typu inwestycjom. Zgodnie z założeniami, program Czyste Powietrze ma wspierać przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza. Biorąc w nim udział, przeprowadzając termomodernizację domu i dodatkowo montując fotowoltaikę, można liczyć na pożyczkę większą o 5000 zł (łącznie nawet do 37 000 zł). 

Warunkiem udziału w programie Czyste Powietrze jest spełnienie wymogów finansowych. Dochód na jedną osobę nie może przekraczać 1400 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych lub 1960 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

Fotowoltaika a ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy przeprowadzili różnego rodzaju prace termomodernizacyjne, w tym zamontowali instalację wykorzystującą odnawialne źródło energii. Warunkiem skorzystania z ulgi jest ukończenie inwestycji w ciągu 3 lat. Maksymalna wysokość ulgi to obecnie 53 000 zł na jednego podatnika.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie na montaż fotowoltaiki w ramach kilku programów. Warunki udziału w nich są zróżnicowane. Planując inwestycję w instalację fotowoltaiczną, warto skonsultować się ze specjalistą. Doradzi on, z którego programu najlepiej skorzystać w danej sytuacji.