mask

Jakie elementy zawiera projekt instalacji fotowoltaicznej?

Montaż paneli słonecznych musi być poprzedzony profesjonalnym audytem oraz przygotowaniem szczegółowego projektu instalacji fotowoltaicznej. Projekt powinien zawierać nie tylko wizualizację, ale także informacje i obliczenia dotyczące takich parametrów jak moc instalacji oraz spodziewane uzyski. Wyjaśniamy, jakie elementy musi uwzględniać dobry projekt instalacji fotowoltaicznej.

Co powinno znaleźć się w projekcie instalacji fotowoltaicznej?

Przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej poprzedzone jest zawsze szczegółowym audytem. W ramach audytu analizowana jest między innymi lokalizacja. Sprawdzany jest kąt nachylenia połaci dachowych, ich orientacja względem słońca, a także rodzaj pokrycia dachowego. Na podstawie wywiadu dobierana jest odpowiednia moc instalacji. Po przeprowadzeniu audytu przygotowywany jest projekt instalacji fotowoltaicznej, zawierający:

  • lokalizację instalacji, orientację połaci dachowych, kąt nachylenia połaci dachowych, analizę zacienień;
  • informacje o liczbie i modelu paneli słonecznych;
  • informacje o falowniku;
  • schemat połączeń paneli z falownikiem;
  • moc instalacji oraz spodziewane uzyski w okresie rocznym.

Wizualizacja a projekt – czym różnią się między sobą?

Projekt instalacji fotowoltaicznej bardzo często wzbogacony jest o wizualizację. Przedstawienie budynku z dachem pokrytym panelami słonecznymi pozwala uświadomić sobie, jak będzie wyglądało gospodarstwo domowe po zakończonym montażu. Nie należy jednak mylić wizualizacji z projektem. Projekt zawiera bowiem dużo więcej istotnych informacji. Dlaczego jest on tak ważny?

Dlaczego projekt fotowoltaiki jest tak ważny?

Projekt – w przeciwieństwie do wizualizacji – zawiera najbardziej istotne dla przyszłego użytkownika informacje, dotyczące mocy instalacji fotowoltaicznej oraz spodziewanego uzysku energii elektrycznej. Jest to jednocześnie dokument, który uprawnia do wypłaty odszkodowania w razie wystąpienia nieprawidłowości. Dlatego właśnie tak ważne jest, by powierzyć jego przygotowanie profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem i dobrą renomą.

Projekt instalacji fotowoltaicznej to bardzo ważny dokument, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem montażu paneli słonecznych. Pozwala on nie tylko wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał dach pokryty panelami, ale przede wszystkim upewnić się, czy instalacja pokryje w wystarczającym stopniu zapotrzebowanie na energię i tym samym – czy będzie ona opłacalna.