mask

Jak odróżnić kolektor słoneczny od modułu PV?

Energia słoneczna może być pozyskiwana i przetwarzana przez dwa rodzaje urządzeń: kolektory słoneczne oraz moduły fotowoltaiczne. Rozwiązania te różnią się od siebie zarówno budową, sposobem działania, jak i rodzajem wytwarzanej energii. Przedstawiamy różnice pomiędzy kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi.

Do czego służą kolektory słoneczne, a do czego moduły PV?

Podstawową różnicą, pomiędzy kolektorami słonecznymi a panelami fotowoltaicznymi jest ich przeznaczenie, a więc rodzaj wytwarzanej energii. Kolektory słoneczne przetwarzają energię z promieniowania słonecznego na energię cieplną. Służą do podgrzewania wody użytkowej oraz mogą być wykorzystywane do wspomagania pracy systemu centralnego ogrzewania. Fotowoltaika natomiast pozwala produkować energię elektryczną. Dostarcza ona prądu, który ma wszechstronne zastosowanie – może zasilać urządzenie elektryczne i elektroniczne, jak również oświetlać budynek.

Budowa i działanie – czym różnią się kolektory słoneczne od fotowoltaiki?

Kolektory słoneczne różnią się od modułów PV także budową oraz sposobem działania. 
Każdy kolektor słoneczny posiada absorber, którego zadaniem jest przechwytywanie promieniowania słonecznego i przetwarzanie go w ciepło. Dzięki absorberowi nośnik ciepła nagrzewa się. Po przemieszczeniu do zbiornika akumulacyjnego oddaje ciepło do wody użytkowej, a następnie powraca do kolektora.

Zasada działania paneli fotowoltaicznych opiera się na wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Polega ono na wywoływaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania słonecznego. Systemy fotowoltaiczne wymagają zastosowania inwertera, zwanego również falownikiem. Urządzenie to jest odpowiedzialne za przekształcenie wygenerowanego w panelach prądu stałego w prąd zmienny, który może zasilać domową instalację elektryczną.

Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne pełnią w gospodarstwie domowym zupełnie inne funkcje, wytwarzając odmienne rodzaje energii. Można zatem zdecydować się na inwestycję w obydwa te rozwiązania, ponieważ zakres ich działania będzie się dopełniał, pozwalając na jeszcze większe oszczędności niż w przypadku zastosowania tylko jednego z nich.