mask

Jak dobrze dobrać instalację fotowoltaiczną do potrzeb?

Instalacja fotowoltaiczna daje możliwość uniezależnienia się od dostaw prądu z sieci energetycznej. Zapewnia ekologiczną energię, czerpaną z odnawialnego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne. Aby jednak instalacja fotowoltaiczna zaspokajała potrzeby gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa i faktycznie przekładała się na oszczędności w budżecie, należy odpowiednio dobrać ją do indywidualnych potrzeb. Zobacz, jakie czynniki mają znaczenie podczas dobierania fotowoltaiki dla domu lub firmy! 

Dlaczego właściwy projekt instalacji fotowoltaicznej jest tak ważny?

Przed przystąpieniem do montażu paneli słonecznych, konieczne jest wykonanie projektu instalacji. Uwzględnia on szereg elementów, takich jak szacowane zużycie prądu czy możliwości montażu. Dzięki przeprowadzeniu rzetelnego, profesjonalnego audytu fotowoltaicznego przed przystąpieniem do prac, możliwe jest określenie rzeczywistego zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. Sprawdzane są także takie elementy jak stan konstrukcji dachu czy jego kierunek względem słońca. Dobry projekt pozwala w pełni wykorzystać potencjał instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu, po upływie określonego czasu, inwestycja przynosi realne oszczędności oraz profity użytkowe.  

Jakie czynniki brane są pod uwagę przy doborze instalacji?

Podczas przygotowywania projektu instalacji fotowoltaicznej brane są pod uwagę różne czynniki, dotyczące zarówno samego budynku, jak i potrzeb jego mieszkańców lub użytkowników. Duże znaczenie ma oszacowanie aktualnego oraz przyszłego zużycia prądu. Istotne jest wykonanie pomiarów dachu, określenie jego kąta nachylenia i ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Dane te pozwalają na wyznaczenie optymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej. Na ich podstawie obliczana jest powierzchnia paneli solarnych, koniecznych do wyprodukowania określonej ilości energii elektrycznej.  

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dobrana tak, aby w ciągu roku produkowała ona tyle energii, ile faktycznie zużywa obiekt. Zbyt niska wydajność nie zaspokoi potrzeb domu czy firmy. Zbyt wysoka produkcja energii będzie natomiast wiązała się z koniecznością oddawania wyprodukowanego prądu do sieci energetycznej. Przewymiarowana instalacja będzie droższa, a więc czas zwrotu inwestycji się wydłuży.

Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwala zaspokoić zapotrzebowanie gospodarstwa domowego lub firmy na energię elektryczną, nie produkując przy tym zbędnych, nieprzewidzianych nadwyżek. Dlatego właśnie, aby inwestycja zwróciła się w spodziewanym terminie, konieczne jest przeprowadzenie fachowego audytu fotowoltaicznego.