mask

Instalacja fotowoltaiczna a bezpieczeństwo

Wiele osób rozważających montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu domu, zastanawia się nad bezpieczeństwem tego systemu. Czy montaż fotowoltaiki wiąże się z jakimiś zagrożeniami? Jak minimalizować ryzyko związane z funkcjonowaniem solarów? Czy znajdujące się na dachu panele słoneczne mają wpływ na zdrowie mieszkańców domu? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Jak fotowoltaika wpływa na bezpieczeństwo domu?

Instalacja fotowoltaiczna przetwarza promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, możliwą do wykorzystania w naszych domach. Stanowi więc swego rodzaju mikroelektrownię i – jak każda tego typu instalacja – wymaga zachowania odpowiednich środków ostrożności. W związku z montażem fotowoltaiki na dachu domu może pojawić się kilka potencjalnych zagrożeń. Są to:
    • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
    • ryzyko wystąpienia pożaru,
    • ryzyko urazów związanych z usterkami mechanicznymi, 
    • ryzyko katastrofy budowlanej.

Wymienione powyżej czynniki ryzyka można minimalizować zachowując ostrożność podczas montażu i obsługi, przestrzegając zaleceń producenta dotyczących konserwacji urządzeń oraz powierzając montaż paneli i falownika doświadczonym specjalistom od fotowoltaiki.

Minimalizowanie czynników ryzyka

Ryzyko katastrofy budowlanej podczas zakładania paneli słonecznych oraz ryzyko urazów związanych z nieprawidłowościami w tym zakresie można zminimalizować, powierzając montaż instalacji sprawdzonej firmie, zatrudniającej doświadczonych pracowników. Prawidłowo wykonana instalacja fotowoltaiczna nie grozi porażeniem prądem. Przyjrzyjmy się jednak kwestii wzbudzającej największe obawy, to jest ryzyku powstania pożaru.

Pożary związane z fotowoltaiką, zgodnie z dotychczasowymi badaniami, mogą mieć kilka źródeł. Najczęściej są to czynniki zewnętrzne, takie jak wyładowanie atmosferyczne oraz przegryzienie przewodów przez zwierzęta. Pozostałe czynniki związane są z usterkami w montażu, błędami projektowymi oraz uszkodzeniami komponentów. Rozwój fotowoltaiki sprawia, że instalacje wykonywane są z coraz lepszej jakości elementów, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa systemów PV znajdujących się na naszych dachach. Wprowadzane są różnego rodzaju zabezpieczenia: bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe, instalacje uziemiające i odgromowe, a także ograniczniki przepięć.

Kluczowymi kwestiami dla bezpieczeństwa fotowoltaiki są: fachowy projekt, profesjonalny montaż i odpowiedni serwis. Zajmując się naprawą fotowoltaiki w Katowicach mamy możliwość obserwować zmiany zachodzące na przestrzeni lat. Na podstawie naszych doświadczeń możemy zgodzić się z brytyjskimi badaniami z 2017 roku, wskazującymi, że zaledwie 0,007% szkód pożarowych związanych jest z instalacjami PV.

Czy fotowoltaika wpływa na zdrowie domowników?

Przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne są w pełni bezpieczne dla zdrowia mieszkańców. Nie emitują one żadnych szkodliwych substancji do atmosfery. Ich funkcjonowanie nie wiąże się z generowaniem hałasu. Powstająca podczas pracy paneli niewielka ilość promieniowania elektromagnetycznego nie ma zaś żadnego negatywnego wpływu na ludzi, zwierzęta czy rośliny.