mask

Czym są ekologiczne źródła energii?

Nadmierne wykorzystanie paliw kopalnych we współczesnym świecie wiąże się z bardzo wysoką emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Przyczynia się to do zwiększenia zanieczyszczenia, ocieplenia klimatu i coraz częstszego występowania różnego rodzaju gwałtownych zjawisk pogodowych. Dlatego też tak ważne jest zwiększenie wykorzystania ekologicznych źródeł energii. Przyjrzyjmy się, jakie sposoby pozyskiwania energii można uznać za ekologiczne.

Rodzaje ekologicznych źródeł energii

Za ekologiczne źródła energii uznawane są takie sposoby pozyskiwania prądu, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ich wykorzystanie nie przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Wręcz przeciwnie – walka z globalnym ociepleniem wymaga ukierunkowania na wytwarzanie energii z ekologicznych źródeł

Do ekologicznych źródeł energii elektrycznej zaliczane są:
    • odnawialne źródła energii (OZE),
    • gaz ziemny,
    • gaz płynny.

Odnawialne źródła energii dostępne dla każdego

Do najbardziej ekologicznych sposobów produkcji prądu należą instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przetwarzają one naturalne, niewyczerpywalne zasoby. Nowoczesne metody produkcji energii ze słońca, wiatru czy falowania wody nie wiążą się z emisją CO2 do atmosfery. Są w pełni bezpieczne dla użytkowników oraz nieszkodliwe dla środowiska. 

Wśród odnawialnych źródeł energii, które wykorzystać można do produkcji prądu elektrycznego, najłatwiej dostępne dla indywidualnego użytkownika są instalacje fotowoltaiczne. Wykorzystują one promieniowanie słoneczne. Sprawdzają się w różnych strefach klimatycznych, również w polskich warunkach. 

Coraz powszechniej wykorzystywane są także turbiny wiatrowe, pozwalające na przekształcenie energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną. Kolejnym skutecznym sposobem na wykorzystanie naturalnych zjawisk do produkcji prądu są elektrownie wodne. Wykorzystują one siłę przepływającej wody. Do odnawialnych źródeł energii należą także biomasa oraz geotermia. 

Gaz ziemny i gaz płynny – czy są ekologiczne? 

Za przyjazne dla środowiska uznawane są także gaz ziemny (CNG) oraz gaz płynny (LPG). Ich spalanie wiąże się co prawda z emisją dwutlenku węgla do atmosfery, ale jest ona znacznie niższa niż w przypadku węgla kopalnego czy oleju opałowego. Gaz ziemny oraz płynny wykorzystywane są zarówno do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jak i do napędzania samochodów.

Ekologiczne źródła energii pozwalają ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Umożliwiają pozyskiwanie prądu z niewyczerpywalnych zasobów, dostępnych dla każdego, jak na przykład promieniowanie słoneczne, wiatr czy siła wody. Dlatego właśnie OZE niezaprzeczalnie stanowią przyszłość naszej energetyki.