mask

Czego dotyczy ulga termomodernizacyjna dla rolników?

Rolnicy, którzy planują montaż instalacji fotowoltaicznych w swoich gospodarstwach, mogą skorzystać z kilku inicjatyw dofinansowujących tego rodzaju inwestycje. Dotacje mogą pozyskać biorąc udział w programie Mój Prąd oraz w dedykowanym dla rolników programie Agroenergia. Możliwe jest także skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej i odliczenie kosztów od podatku rolnego. Sprawdzamy, na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć rolnicy w przypadku wymienionych wyżej programów. 

Czy rolnik może skorzystać z programu Mój Prąd?

Program Mój Prąd przeznaczony jest dla osób fizycznych, które planują montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. W ramach tej inicjatywy możliwe jest pozyskanie dofinansowania na fotowoltaikę sięgającego nawet 50% kosztów inwestycji. Kwota dotacji nie może przekraczać 3000 zł na jedno przedsięwzięcie. Z programu Mój Prąd mogą skorzystać również rolnicy, pod warunkiem, że środki przeznaczone na sfinansowanie inwestycji nie zostały pozyskane z innych dotacji czy też odliczone w ramach ulgi rolnej.

Agroenergia specjalnie dla rolników

Programem dedykowanym dla rolników jest Agroenergia. Beneficjenci muszą posiadać status osoby fizycznej lub osoby prawnej z prawem własności lub dzierżawy nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha. W ramach programu Agroenergia można pozyskać dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i towarzyszące im magazyny energii, a także na małe elektrownie wodne oraz biogazownie rolnicze. 

Ulga termomodernizacyjna dla gospodarstw rolnych

Kolejnym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Podatnicy mogą odliczyć koszty związane z zakupem i montażem fotowoltaiki i innych urządzeń związanych z termomodernizacją jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Rolnicy będący płatnikami podatku PIT lub CIT mogą odliczyć do 16 960 zł od podatku dochodowego. Płatnicy podatku rolnego mogą natomiast skorzystać z 25% ulgi w podatku rolnym. 

Planując termomodernizację budynku mieszkalnego, rolnicy mogą skorzystać zarówno z ogólnodostępnego programu Mój Prąd, jak i dedykowanej dla nich inicjatywy Agroenergia. Przysługuje im prawo do odliczenia kosztów inwestycji od podatku. Planując pozyskanie dofinansowania na montaż fotowoltaiki, pompy ciepła czy innych urządzeń związanych z OZE, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dobiorą najbardziej korzystne rozwiązanie.