mask

Co obejmuje gwarancja na instalacje fotowoltaiczne?

Gwarancja na instalacje fotowoltaiczne obejmuje: gwarancję na panele solarne, gwarancję wydajności paneli, gwarancję falownika oraz gwarancję wykonania. Poszczególne gwarancje uwzględniają różne elementy i działają w odmiennych okresach czasu. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę, zapoznając się z umowami gwarancyjnymi.

Jakie są rodzaje gwarancji na fotowoltaikę?

Wykonując kompletną instalację fotowoltaiczną, inwestor otrzyma cztery rodzaje gwarancji: gwarancję produktu, gwarancję wydajności paneli, gwarancję falownika oraz gwarancję wykonania instalacji. Każda z nich dotyczy nieco innych kwestii. Różne są także przedziały czasowe poszczególnych gwarancji. Wahają się one od 2 do 25 lat. Dlatego właśnie warto wiedzieć, co obejmują poszczególne umowy gwarancyjne i o jakie usługi serwisowe można ubiegać przed upływem terminu gwarancji. 

Gwarancja produktu

Gwarancja produktu udzielana jest przez producenta paneli słonecznych. Obejmuje ona różnego rodzaju wady wyrobów oraz błędy produkcyjne. Należy wśród nich wymienić awarie modułów PV, pojawienie się rdzy, czy też spadek mocy maksymalnej poniżej 80%, co jest równoznaczne z uszkodzeniem ogniwa. W zależności od marki okres objęty gwarancją wynosi od 10 do 25 lat. 

Gwarancja wydajności paneli słonecznych

Gwarancja wydajności paneli fotowoltaicznych, zwana również gwarancją uzysku, udzielana jest przez producenta modułów PV. Spadek efektywności solarów jest nieunikniony. Każdy producent podaje przewidywaną dla swojego wyrobu utratę mocy. W przypadku wysokiej jakości paneli jest to od 0,5 do 0,7% rocznie. Jeśli spadek jest większy niż wartość określona przez producenta, możliwe jest skorzystanie z gwarancji wydajności. Zazwyczaj czas jej obowiązywania wynosi 25 lat.  

Gwarancja falownika

Gwarancja falownika, udzielana przez producenta tego urządzenia, wynosi od 5 do 25 lat. Najczęściej spotykany jest krótszy okres gwarancji, około 5 lat, co wynika z faktu, że inwertery cechują się mniejszą żywotnością niż panele. Warto zwrócić uwagę na czynniki ograniczające działanie gwarancji. Może ona nie zostać uznana w przypadku nieprawidłowej instalacji, niewłaściwej wentylacji, przeciążenia systemu czy uszkodzenia wywołanego wyładowaniem atmosferycznym. 

Gwarancja wykonania instalacji fotowoltaicznej

Instalator fotowoltaiki również udziela gwarancji na wykonaną przez siebie pracę. Gwarancja wykonania instalacji fotowoltaicznej to zazwyczaj od 2 do 10 lat. Dobra gwarancja powinna obejmować wszystkie możliwe usterki robocze, dotyczące zarówno montażu paneli słonecznych, jak i wykonania okablowania czy podłączenia falownika. Warto zwrócić uwagę, aby wykonawca oferował także pogwarancyjny serwis fotowoltaiki. Po upływie czasu objętego umową również mogą zdarzyć się nieprzewidziane usterki, których szybkie usunięcie będzie miało duże znaczenie dla sprawnego działania systemu.

Planując inwestycję w fotowoltaikę dla domu lub firmy, należy przyjrzeć się uważnie gwarancjom, udzielanym na poszczególne elementy systemu. Najważniejsze są gwarancja falownika oraz gwarancja paneli słonecznych. Warto dokładnie zapoznać się z zawartością umowy gwarancyjnej instalatora. Mniejsze znaczenie ma gwarancja wydajności, ponieważ współczesne panele fotowoltaiczne rzadko podlegają większym spadkom mocy niż te przewidziane przez producenta.